Bidrag fra skoler og barnehager

Skoler og barnehager som bruker lærerveiledningen i undervisningen oppfordres til å sende inn skriveoppgaven på side 32 i lærerveiledningen til publisering på nettsiden. Så snart bidragene kommer inn vil de bli publisert her.

  

Her kan du lese mer om hvordan du kan sende inn bidrag.